Cronata - Vaš partner u nabavi i upravljanju zalihama
Posjetite naše specijalizirane stranice za inventure: inventure.com.hr

O nama

  1. O nama

CRONATA – VAŠ PARTNER U NABAVI I UPRAVLJANJU ZALIHAMA

Cronata d.o.o. je konzultantska tvrtka koja nudi savjetovanje, outsourcing i edukaciju iz područja nabave i upravljanja zalihama. Dugogodišnje iskustvo u korporativnom okruženju omogućava nam da razumijemo izazove klijenata i kreiramo odgovarajuća rješenja. Saznajte više:ŠTO MISLE O NAMA

ZADOVOLJNI KORISNICI

Gđa. Cikač je potpuno preporodila sektor Nabave u Varteksu. U restrukturiranju Varteksa bila nam je potrebna stručna pomoć iz područja managementa nabave. Gđa. Cikač je u svega par mjeseci, kao Interim direktor nabave, kompletno unaprijedila poslovne procese, kadrovski restrukturirala, predala veliko znanje i potakla kolege da budu motivirani za posao. Uštede su nam vidljive odmah, a dugoročno su dogovoreni znatno bolji uvjeti plaćanja. Danas imamo sređen sektor nabave i izuzetno smo zahvalni gđi. Cikač što je svojim velikim doprinosom pridonijela spašavanju stoljetnog modnog diva. Svakako bih preporučio gđu. Cikač svim kompanijama koje žele unaprijediti svoje poslovanje.

Tomislav Babić

Predsjednik uprave, Varteks d.d.

S gospođom Natašom Cikač, vlasnicom tvrtke Cronata d.o.o. imali smo prilike surađivati na internom projektu unapređenja i razvoja odjela operativne i strateške nabave. U sklopu projekta napravljena je snimka postojećeg stanja te su dani prijedlozi i konkretne aktivnosti koje je potrebno odraditi kako bi se postojeće stanje unaprijedilo i bilo u skladu sa zahtjevima našeg poslovanja.
Tijekom projekta gđa. Cikač pokazala je zavidnu razinu profesionalnosti, stručnosti u predmetnom području, vještinu prenošenja znanja i kooperativnosti. Njezino iskustvo u nabavnim aktivnostima pomoglo nam je u identificiranju vlastitih prilika za poboljšanje.
Sa zadovoljstvom možemo preporučiti suradnju sa tvrtkom Cronata d.o.o. svim organizacijama koje traže stručno savjetovanje u nabavnom dijelu poslovanja.

Viktor Petik

Managing Director, Emerson d.o.o. Zagreb

Sa tvrtkom Cronata i gđom. Natašom Cikač započeli smo suradnju prije dvije godine. Sudjelovali smo na nekoliko njezinih edukacija koje je organizirala na temu nabave i upravljanja zalihama.
Suradnju smo nastavili i unutar naše tvrtke i to na području edukacije i motivacije djelatnika kao i poboljšanja u procesima i načinu rada. Budući na bogato poslovno iskustvo koje gđa. Cikač posjeduje, a i način na koji prenosi svoje znanje, rezultati su bili vidljivi u kratkom roku. Djelatnici su bili izuzetno zadovoljni njezinim načinom rada budući da se temelje na realnim primjerima iz poslovnog okruženja.
Stoga tvrtku Cronata i gđu. Cikač mogu preporučiti svima koji žele unaprijediti svoje procese, educirati djelatnike i ostvariti mjerljive rezultate.

Vanja Canjuga

Direktor Bomark ambalaža d.o.o. Varaždin

Suradnja sa tvrtkom Cronata d.o.o. i gđom. Natašom započela je projektom provođenja inventura. Edukacija „ Inventura i kako je provesti“ bila je prilagođena svim sudionicima te smo s lakoćom mogli pratiti i to upravo zbog toga što se nije radilo o klasičnom predavanju već nizu suptilnih poticaja da sami dokučimo uzroke naših problema kod provođenja prijašnjih inventura te da na vrijeme pokušamo spriječiti njihovo ponavljanje te eventualno preveniramo nove. Edukacija je bila poticaj za sustavno poboljšanje i kontinuirani rad na pripremi, provođenju i usklađenju stanja inventure svih dionika. Veselimo se daljnjoj suradnji na području nabave i upravljanja zalihama.

Silvija Lukačin

Bistra d.o.o. Đurđevac

Jako sam zadovoljna edukacijom o inventurama koja je održana interno za potrebe ZU Švaljek i tvrtke Salvus d.o.o. Poticajno je zaista bilo što su kolege pokazale zainteresiranost i proaktivnost za vrijeme predavanja. Naravno da svi imamo prostora za napredak, što nam je i cilj te zahvaljujem na prijedlogu poboljšanja na temelju stvarnih problema koje ste uočili.

Monika Halozar

voditelj nabave /član Uprave ZU Švaljek/ Salvus d.o.o.

Ovim putem bih Vam se zahvalila u ime Općine Marija Bistrica i svoje osobno ime na izrazito zanimljivom i sadržajnom predavanju na temu Upravljanja zalihama i provođenju inventura koje smo danas imali prilike slušati i u njemu aktivno sudjelovati.
Bilo bi mi osobno zadovoljstvo prisustvovati i budućim predavanjima u Vašoj domeni.

Sanja Slunjski dipl.oec

Pročelnica JUO, OPĆINA MARIJA BISTRICA

Preporučamo tvrtku Cronata d.o.o. kao vrlo stručnog, profesionalnog i poslovnog partnera na području treninga i poslovnog savjetovanja o procesima nabave i isporuke u poduzećima. Suradnja sa gđom. Natašom Cikač započela je 26.03.2015. sa prvim održanim stručnim predavanjem „Nabava – budući profit“ u HGK –Županijskoj komori Varaždin, kojeg su polaznici, mahom direktori i stručnjaci iz područja nabave iz renomiranih tvrtki, u anketi ocijenili najvišim ocjenama. Stoga želimo izraziti naše zadovoljstvo izuzetnom profesionalnošću u provedbi samog edukativnog programa kao i poslovnom pristupu koji jamči da ćemo sa tvrtkom Cronata d.o.o. surađivati i u buduće.

Čedomil Cesarec

predsjednik HGK – Županijske Komore Varaždin

U trenutku kada smo se suočili sa nama nepoznatim područjem Elektronske javne nabave i svim nepoznanicama i nedorečenostima koje ona nosi, imali smo sreću zatražiti pomoć od gđe. Nataše Cikač iz tvrtke Cronata, koja nam je pomogla da na brz i ugodan način odradimo ovu proceduru i uspješno okončamo naše sudjelovanje na natječaju.

Mario Čižmak

Direktor tvrtke VIVA d.o.o. Varaždin